Vinařství
Furmínek

Archivní víno

Archívní vína jsou vína starší 3 a více let, sortiment těchto „archívů“ je omezen a lze nabídnout pouze ojedinělé láhve. Například náš RYZLIK RÝNSKÝ LEDOVÉ ročník 2012 se skládá pouze v počtu několika málo kusů lahví.